..............................................................
  Likvidace pojistných událostí, zajišťování
oprav i velkých investičních akcí...
Více informací

..............................................................
  Vypracování všech druhů smluv souvisejících s provozem nemovitostí
Více informací

..............................................................
  Vedení účetnictví a zpracování podkladů pro daňové přiznání pro vlastníky nemovitostí
Více informací

..............................................................
  Víte kudy se k nám dostanete?
Více informací

..............................................................
  Máte dotaz nebo připomínku, napište nám.
Více informací


Co nabízíme

  • Správa bytových domů a nebytových prostor

I. Kontrola placení záloh na služby a příspěvku do fondu na opravy a provoz domu

II. Poskytujeme i mimosoudní vymáhání pohledávek, vč. zasílání upomínek .

III. Rozpočetnictví

IV. Kontrola plnění smluv s dodavateli

Pokud si správu nemovitosti zadají spoluvlastníci domu, kteří získali byty do vlastnictví převodem podle zákona 72/1994 Sb sjedná se kontrola plnění smluv s dodavateli ( řádný svoz odpadků ve sjednaných termínech, odsouhlasení stavů elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů s fakturovanými, vyřizování reklamací atd.) i uzavírání nových smluv.

Do této oblasti spadá i zajišťování revizních prohlídek (plyn, elektro, komíny, výtahy ap.) podle zvláštních právních předpisů.

V. Vedení účetnictví a zpracování podkladů pro daňové přiznání pro vlastníky nemovitostí

VI.  likvidace pojistných událostí, zajišťování drobných oprav i velkých investičních akcí atd.

VII.  Vypracování stanov společenství vlastníků jednotek, příprava schůzí shromáždění vlastníků, školení pověřených vlastníků a členů výboru společenství.

VIII. Vyhledávání nájemců nebytových prostor.

IX. Vypracování všech typů smluv souvisejících s provozem nemovitostí.

- specifikace rozsahu správy podle smluvního ujednání

  Poradenství

Pro vlastníky i nájemce nemovitostí

•  smluvní vztahy (smlouvy s dodavateli služeb, smlouvy o dílo, smlouva o správě nemovitosti aj.)

•  rozpočty

•  vyúčtování za služby, resp. vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu

•  zpracování podkladů pro daňové přiznání (daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti ap.)

•  pravidla pro úhradu oprav v bytě

•  správa nemovitostí v širším kontextu

•  vypracování všech typů smluv souvisejících s provozem a převody nemovitostí

  Pro podnikatele

•  posouzení finanční a důchodové situace firmy

•  zpracování analýz pro vlastní potřebu firmy

•  zpracování analýz pro jednání o úvěru nebo dotaci

•  nabídková a poptávková služba

•  spolupráce při zadávání zakázek

•  organizace výběrových řízení

•  vypracování dokumentace při jednání s dodavateli a odběrateli

•  zajištění pohledávek

•  restrukturalizace závazků

•  vypracování smluv o dílo, kupních smluv, zástavních smluv atd.

•  a další

 

 ©2004 Nemovistosti EU WEB